O autorze
Polski Związek Piłkarzy powstał 28 lutego 1997 roku. W marcu 1998 roku, podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy w Tel Awiwie, PZP został pełnoprawnym członkiem FIFPro. Organizacji oficjalnie uznanej jako społeczny partner w negocjacjach na temat wszelkich zmian dotyczących statusu, praw i obowiązków piłkarza. Głównymi celami PZP są propagowanie i obrona praw piłkarzy, a także reprezentowanie i promocja interesów zawodowych piłkarzy w organach jurysdykcyjnych PZPN i Ekstraklasy S.A. (www.pzp.info.pl)

Klubowe miny finansowe zastawione na piłkarzy

Do Polskiego Związku Piłkarzy zgłasza się coraz więcej zawodników mających problem z pracodawcą w kwestii wypłaty premii za osiągnięcia. Jak temu zaradzić?

Pozornie wydawać by się mogło, iż kwestia wypłaty premii za osiągnięcie określonych celów lub wyników przez klub, którą określa kontrakt lub regulamin, po ich spełnieniu jest formalnością. Niestety nic bardziej mylnego. Droga do odzyskania zaległości wcale nie jest taka oczywista, a kluby stają się coraz cwańsze.


Kluczem do sukcesu jest oczywiście... drobiazgowe przestudiowanie kontraktu, czy regulaminu premiowania. Coraz częściej wspomniane premie mają charakter uznaniowy, co w praktyce zrównuje je w skutkach z nagrodami. Tym samym klub nie daje piłkarzowi wprost możliwości roszczenia o ich wypłatę. Kwestia rozbija się o – jak sama nazwa wskazuje – uzależnione od swobodnego uznania (najczęściej władz klubu), zarówno w kwestii zasady, jak i ich wysokości. Czyli, gdy klub uzna formalnie premię uznaniową (nagrodę), wówczas piłkarz nabywa roszczenia o ich wypłatę, którego skutecznie może dochodzić w sądzie.

Niestety, jeżeli nie ma uprzedniego wyraźnego przyznania zawodnikowi premii o charakterze uznaniowym - decyzją władz klubu, pozbawia go tym samym niestety możliwości skutecznego dochodzenia tego świadczenia na drodze sądowej i przymusowego jej wyegzekwowania, o czym świadczą coraz częstsze wyroki Piłkarskiego Sądu Polubownego oddalające powództwa piłkarzy.


Jest to kolejna pułapka, którą kluby z coraz większą bezczelnością zaczynają stosować na nie do końca świadomych pracowników. Zawierając kontrakt piłkarski należy go szczegółowo przeanalizować i to nie tylko w zakresie wysokości wynagrodzenia, terminu obowiązywania i podstawowych praw i obowiązków obu stron umowy, ale również w zakresie premii.

Autorem opracowania jest prawnik PZP, mec. Paweł Ciećwierz
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...